work
publications 1 2
cv
film

 

 

alles alles alles
raaminkerk

 

 

 

GLAS IN LOODRAAM St. BAVO te Haarlem Het thema van het ontwerp is 'Vrede en Verdraagzaamheid'.Vrede en verdraagzaamheid hebben door alle tijden heen tot de grote wensen en verlangens van alle volkeren behoord. Echter tot op de dag van vandaag zijn macht, geweld en onverdraagzaamheid de belangrijkste pijlers van het bestaan. Het ontwerp van dit raam wil getuigenis afleggen van verbondenheid van de volkeren en begrip en acceptatie van zowel het verleden als de toekomst van de mensheid. De Haarlemse kunstenaar Michel van Overbeeke heeft dit thema verwerkt in een triptiek van drie boven elkaar en in elkaar overlopende vlakken of 'sferen'. In het ondervlak domineert de tijdstroom; in het middenvlak heerst paradijselijke sereniteit; het bovenvlak vormt de transcendentale kosmos. De tijdstroom, bestaande uit loden ontwikkelings- annex herinneringslijnen, trekt in het ondervlak van links naar rechts over het beeld en sleept gestolde tijdsfragmenten met zich mee. Deze tijdsfragmenten zijn gestolde getuigen van scheppingsverhalen van onder meer Grieken en Romeinen, van Indianen en Maya's, van de vroegste menselijke mythen, van reisverslagen door droomlandschappen, van fantasie, angsten en verlangens. Specifiek hebben enkele tijdsfragmenten betrekking op de geschiedenis van Allowin, geboren in Hespengouw uit edele en roemvolle ouders, die later Bavo wordt genoemd. In zijn jeugd leidde Bavo een vrij losbandig leven, maar later veranderde hij zijn levenswijze en begon hij het goede te doen. Eén tijdsfragment weet zich opvallend te ontworstelen aan de tijdstroom en stijgt omhoog: 'Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde'. In dit tijdsfragment beheerst het Lam Gods het Nieuwe Jeruzalem, voortvloeiend uit het schitterende visioen uit Openbaringen 21:1 tot en met 22:5. (Terloops verwijst het Lam Gods naar de Gentse Bavokerk.) De sereniteit in het middenvlak laat zich vooral verbeelden door de bloemenmantel, die tenminste twee figuren, een mannelijk en een vrouwelijk, in een harmonieuze compositie bijeenhoudt. (Terloops verwijst de bloemenmantel naar de stad Haarlem.) In dit vlak is Van Overbeekes vormentaal uitzonderlijk rijk, uitbundig haast. Uitingen van monumentaliteit en een barok vertoon van kleuren en vormen beantwoorden aan een wijze van uitdrukking, die in de glazenierskunst essentieel zijn. De woelige tijdstroom uit het ondervlak en de vredige harmonie in het middenvlak bestaan niet los van elkaar maar zoeken een natuurlijk raakpunt. In de voorstelling is dit de plaats waar het Lam Gods positie kiest in het Nieuwe Jeruzalem. De triptiek wordt aan de bovenzijde afgesloten met de kosmos. De koptracering brengt ons de versmelting van sterrenbeelden uit verschillende culturen.

mixed media

 

bronze/glas

 

2008/2009 ---1--- 2

---3----

2010 ---1----2- --

 

2011 barbarakerk

1 2 3 4 5

 

2011 fotografie

 

2013 ramen

stiltecentrum